هدف ما

روان‌درمانی کاربرد آگاهانهٔ روش‌های بالینی و «مواضع میان‌فردی» است که از اصول روان‌شناسی نوین و کهن حاصل شده و هدف آن کمک به درمان‌گیران و بیماران است که رفتارها، شناخت‌ها، هیجان‌ها، و دیگر ویژگی‌های فردی خود را، در جهت درمان مطلوب و تعادل روان‌شناختی تغییر دهند

برای ایجاد زندگی بهتر شما تمامی تلاشمان را انجام میدهیم

ما که هستیم؟
یک درمانگر به عنوان یک فرد اصیل، واقعی و همدل عمل می کند که بی طرف است، حمایت می کند، و می تواند راهنمایی های عینی و بدون قضاوت ارائه دهد. “روان درمانگر کسی است که حمایت، توجه مثبت، شفقت، راهنمایی، سطح مسئولیت پذیری، گاهی اوقات حمایت، گوش شنوا و توصیه های بالینی صحیح ارائه می دهد.
فاطمه نعلچگر
روانشناس بالینی
احسان جعفری
روانشناس بالینی
زهرا نعلچگر
کاندیدای دکتری تخصصی روانشناس بالینی
محمد عطشان
روانشناس بالینی