دستگاه TDCS به عنوان یک درمان تحریکی مغزی غیرتهاجمی می باشد و در تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای، یک جریان بسیار ضعیف تا حدود ۰/۲۵ تا ۲ میلی آمپر با استفاده از الکترودها از سر عبور می کند و عبور این جریان باعث تغییر در فعالیت نورون ها (neurostimulation)می شود. اعمال این جریان می‌تواند به شکل جریان مستقیم(tDCS)، متناوب (tACS)و یا نویزی(tRNS) باشد. این دستگاه برای کمک به بیماران با صدمات مغزی مانند مانند افسردگی، سردردهای میگرنی، بازتوانی پس از سکته مغزی، اسکیزوفرنی استفاده می شود. به نظر می‌رسد TDCS تا حدودی در درمان افسردگی مؤثر است.جهت اطلاعات و مشاوره با ما تماس بگیرید.