تحریک دیداری-شنیداری Audio-Visual Entrainment روشی است که با تولید پالس های نور و صدا در فرکانس های مشخص به طور تدریجی و ایمن امواج مغزی را به سمت الگوهای مشخصی هدایت می کند و از آن برای بهبود خلق، بهبود الگوهای خواب، افزایش تن آرامی Relaxation و همچنین افزایش عملکرد ذهن استفاده می شود. نحوه تاثیر آن بدین صورت است که جریان خون داخل مغز را افزایش داده و همچنین باعث افزایش سوخت و ساز گلوگز می گردد که عملکرد نورون ها را بهبود می بخشد. از این روش در درمان اختلالاتی مانند اضطراب، نقص توجه، اختلال پس از سانحه و دردهای مزمن استفاده شده است.دستگاه AVE Digital با قابلیت انجام این تحریک دارای ۲۵ حالت از پیش تعریف شده می باشد که در ۵ دسته Energize, Meditate, Brain Brightener, Sleep and Mood Booster قرار گرفته اند. جهت اطلاعات و مشاوره با ما تماس بگیرید.